Menu Sluiten

6×6 kubus oplossen

Hoe los je een 6×6 kubus op? In dit artikel beschrijven we de beginners methode voor het oplossen van de 6×6 kubus. We gaan er vanuit dat je al wel een beetje bekend bent met het oplossen van een kubus, want een 6×6 is niet bepaald een instap modelletje. Tijdens het oplossen van de kubus helpt het om bijvoorbeeld een gewone 3×3 ernaast te hebben zodat je kan zien waar welke kleuren moeten. Zoals altijd starten we met het oplossen van het witte vlak. Het oplossen van de 6×6 lijkt enorm op de 4×4. Er zijn geen vastzittende kernen bij deze kubus dus hou hier rekening mee.

De basisstappen van het oplossen van de 6×6 kubus

 1. Samenvoegen van de middenblokjes
 2. Tegenovergestelde vlakken oplossen
 3. Laatste 2 kleuren oplossen
 4. Oplossen van de randstukjes
 5. Oplossen als een 3×3 kubus
 6. Verschillende soorten pariteit

Youtube uitleg 6×6 kubus oplossen

Notaties van de 6×6 kubus

Hoe moet je de verschillende algoritmes lezen en op welke manier kan je de 6×6 kubus draaien. Hieronder een afbeelding van de kubus en de bijbehorende notaties:

6x6 kubus notaties

Samenvoegen van de middenblokjes

Er is geen formule of algoritme voor deze stap. Zoals altijd starten we met het oplossen van het witte vlak. Maar bij de 6×6 los je niet direct het volledig vlak op, maar je start met de kern. Eigenlijk dus de 4×4 kern. Je lost de kern op in stroken, het helpt om dit van links naar rechts te doen. Het invoegen van de stroken gaat over de lengte en het samenvoegen van de blokjes over de breedte, zo zorg je voor de minste verwarring.

Tegenovergestelde vlakken oplossen

Tegenover wit zit altijd geel. In deze stap los je dus geel op. Positioneer wit onder, Geel moet nu op de bovenzijde van de kubus worden gemaakt. Het gaat dus hier ook om de binnenste 4 rijen van de kubus. Bij het oplossen van geel moet je dus opletten dat je wit niet weer in de war brengt. Hiervoor hebben wij 2 tips:

tip 1. Breng de rijen samen op het middelste gedeelte en breng de rij pas naar boven als deze in zijn geheel gemaakt is.
tip 2. Werk van buiten naar binnen tijdens het oplossen van het vlak

Ook voor deze stap is er niet een standaard algoritme of formule

Laatste 2 kleuren oplossen

In de laatste stap van het oplossen van de middenblokjes zijn er nog 2 kleuren over. Probeer de rijen tegen elkaar uit te wisselen. Uiteindelijk hou je nog een paar blokjes over die tegen elkaar moeten worden uitgeruild. Voor het uitruilen is een vast algoritme/ stappenreeks afhankelijk van de positie van de blokjes:

6x6 kubus middenblokjes ruilen
 1. Wat je hier dus eigenlijk doet zijn de volgende stappen:
 2. Positioneer het blokje erboven zodat je het kan invoegen
 3. Voeg het blokje in
 4. Beweeg het naar een nieuwe positie
 5. Draai hem weg
 6. Voeg de oude situatie weer in nu met de juiste kleuren
 7. Corrigeer de laatste stap.

Het is redelijk te doen, bekijk de video voor de volledige uitleg.

Oplossen van de randstukjes

Als het goed is heb je de 4×4 kubus in het midden van je 6×6 nu volledig opgelost. We gaan nu de randstukjes oplossen. Deze stap lijkt op de 4×4. Deze stap bestaat uit een drie stappen:

 1. Samenvoegen
 2. Naar boven brengen
 3. Vervangen 

Maak 1 kleur volledig af (4 randblokjes) voordat je doorgaat naar de volgende kleur. Als de 2 blokjes recht tegenover elkaar zitten en je ze niet met een u of d turn kan samenvoegen dan kan het volgende algoritme uitvoeren om ze schuin tegenover elkaar te zetten: R – U – Ri – F – Ri – Fi – R. Met dit algoritme flip je dus eigenlijk een blokje.

6x6 kubus randblokje flippen

Je gaat door met deze stap tot je voor 2 kleuren de randblokjes moet fixen. In deze laatste stap kun je de randblokjes niet meer samenvoegen zoals je dat inmiddels gewend bent, maar dit vraagt een andere methode. Hierbij moet je eerste slicen, dan flippen en weer terugzetten. Wat wel belangrijk is is dat het randblokje wat je in wilt voegen hetzelfde moet zitten omdat je hem moet flippen. Met slicen bedoelen we het naar links bewegen van 1 van de middelste horizontale lagen.

In 50% van de gevallen kan er een pariteit ontstaan. Dit wil zeggen dat het niet lukt om middels bovenstaande methode alle randstukjes op te lossen. Positioneer de pariteit aan de bovenkant van je kubus, hou deze recht voor je en voer het volgende algoritme uit:

6x6 kubus pariteit 1

Er zijn 2 verschillende gevallen, 1 zoals op de afbeelding te zien is en de anders is als de blokjes van 1 randstuk om en om zitten.

Oplossen als een 3×3 kubus

Nu kan je de kubus oplossen als een 3×3 kubus, dit vraagt enige creativiteit om zo naar je kubus te kijken, onderstaande afbeelding kan hierbij helpen. Vaak is je kubus nu gewoon opgelost, maar er kunnen nu nog 2 soorten pariteit optreden.

6x6 kubus oplossen als een 3x3

Verschillende soorten pariteit

OLL parity, dit betekent dat het niet lukt om het gele kruis te maken. Dit algoritme is gelijk aan de pariteit van de randstukjes, met als grootste verschil dat je hier alleen de Rw3 gebruikt. Positioneer de pariteit weer bovenop de kubus en de pariteit recht voor je. Het algoritme hiervoor is: Rw3 – U2 – X – Rw3 – U2 – Rw3 – U2 – Rw3i – U2 – Lw3 – U2 – Rw3i – U2 -Rw3 – U2 – Rw3i – U2 – Rw3i

PLL parity: Rw3(2x) – F2 – U2 – Rw3(2x) – R2 – U2 – F2 – Rw3(2x)
Raak niet in de war, maar je bent nu een stap terug. Je kan nu verder zoals je een 3×3 kubus oplost.

6x6 kubus pariteit 2

Gefeliciteerd! Als het goed is heb je je 6×6 kubus opgelost!